3D skenování

3D skenování je proces, během kterého se za použití speciálního zařízení (3D skeneru, soustavy fotoaparátů atd.) přenese informace o reálném objektu nebo prostoru do digitální podoby. Existují různá řešení využívající různé přístroje k dosažení tohoto cíle.

My používáme několik přenosných i pevných zařízení, s jejichž pomocí jsme schopni skenovat malé i velké objekty. Skenovaný objekt je dle zvoleného postupu zaznamenáván v plné barevné škále a výstupem je běžně soubor ve formátu .obj nebo .stl popřípadě pint cloud.

Objekt se nejlépe skenuje v dobrých světelných podmínkách a v případě, že je možné jej snímat ze vzdálenosti 50 cm až 1,5 m. Nejlépe se skenují objekty, které neobsahují příliš lesklé plochy, průhledné části a části pod rozlišovací schopností skeneru (tenké drátky, úzké pramínky vlasů, drobné reliéfní vzorce).

Naše práce ukázky naskenovaných objektů

Ceník služeb